sunshine


Mrs. J. Harris- Pennaeth.
Mrs. C. Llywelyn -Athro Blwyddyn 6
Mr. H. Edwards - Athrawes Blwyddyn 5 ( Mrs. S. Hancock ar hyn o bryd)
Mrs. C. James - Athrawes Blwyddyn 4
Miss S L Rees- Athrawes Blwyddyn 3
 Mrs. L. Lewis-Davies- Athrawes Blwyddyn 2
 Mrs. K. Armstrong - Athrawes Blwyddyn 1
Mrs. E. Rees - Athrawes Derbyn 1
Swyddfa Gweinyddol - Ysgrifenyddes - Mrs. G. Jones