sunshine

Nofio 2017Bydd Blwyddyn 3 a 4 yn mynychu gwersi ym mhwll Nofio Rhydaman bob dydd am tair wythnos, yn dechrau ar ddydd Mawrth 7/11/2017, fel rhan o'i astudiaethau Ymarfer Corff.

Cofiwch cit nofio a gwydrau, het a.y.y.b.