sunshine

Athrawes Dosbarth - Miss Sarah Rees

Cynorthwyydd Dosbarth - Mrs. Irene Evans

 

Cylch 1 bl 1 a 2

Enfys Trydan  

Cofiwch Cofiwch                          

 

Archwilwyr Cymuned

Lleoedd  a phobl                      

 

Drychwch Tir   

Cuddfannau a Dant y llew

 

 

Cylch 2 bl  1 a 2

Popio i fyny 

Byd Mawr Eang                                 

 

  Sŵ bach  

Tyfu pethau                                

 

Archfarchnad

Archarwyr