sunshine

Athrawes Dosbarth - Mrs. Elin Rees

Cynorthwyydd Dosbarth - Miss Lowri Lloyd (Miss Angharad Allinson) a Mrs Suzi Davies

Cylch 1 Derbyn

 

Hapusrwydd

Chwedlau’r Ddraig

Gwingo ac ymlusgo

 

Cylch 2 Derbyn

Pitran Patran yn y Pyllau

Pan af i gysgu

Bownsio