sunshine

Mr. M. Rattenbury      -Cadeirydd/Cymuned

Mrs E. Anyadike          - Is-Gadeirydd / Rhiant

Lle Gwag                    -Cymuned

Lle Gwag                   - A.A.Ll

Cllr. Mrs. Ll. Hindley    - Cymuned

Mrs. N. Griffiths          - A.A.Ll

Cllr. Mr. D. Thomas    - A.A.Ll

Mrs. S. Stewart          - Rhiant

Mrs. S. James             - Rhiant

Mr. I Davies               - Rhiant

Mrs. Rh. Mann            - Cymuned

Mrs. N. Martin-Davies  -Staff yr Ysgol

Mrs. L. Lewis-Davies    - Athrawon (dros dro)

Mrs. J. Harris              - Pennaeth