sunshine

Cydgysylltydd Cerdd    -   Mrs. C. James

Chwythbrennau           -   Mrs. J. Rowberry   -   Dydd Gwener

Pres                            -   Mr. R. Owen         -   Dydd Mercher

Y gost am gwersi chwythbrennau, pres neu drymiau yw £2.50 yr un.